Vladimir Lipkovac

dr. med. dent.

Rođen je u Zagrebu 1961. godine. Nakon završene Zubotehničke škole u Zagrebu upisuje se na Stomatološki falkutet u Zagrebu na kojem diplomira 1987. godine. Nakon prakse u Domu zdravlje "Novi Zagreb" 1991. godine otvara vlastitu privatnu praksu u kojoj kontinuirano radi do današnjih dana prateći razvoj struke pohađanjem mnogobrojnih seminara u zemlji i inozemstvu. Od 1992 - 1996 svake godine boravi nekoliko tjedana u USA usavršavajući struku. 2005. godine ordinacija sklapa ugovor sa HZZO-om. Član je Hrvatske stomatološke komore i Hrvatskog liječničkog zbora.

Pregled i konzultacije su besplatne