Dario Lipkovac

dr. med. dent.

Rođen 22.07.1986. godine u Zagrebu. Nakon završenog Zdravstvenog učilišta smjer zubotehničar upisuje Stomatološki fakultet u Zagrebu na kojem je diplomirao 2012. godine.Tijekom studija bio je demonstrator na Zavodu za dentalnu protetiku. 2013. godine odradio pripravnički staž, 2014. godine položio stručni ispit i dobio licencu za rad. Certifikati i edukacije : - 2009. položio tečaj „MALE TAJNE ZA VELIKU PRAKSU“ - 2013. položio višednevni radni tečaj iz DENTALNE IMPLANTOLOGIJE ZA STRAUMANN SUSTAV DENTALNIH IMPLANTATA - 2014. položio radni tečaj „KIRURŠKI PROTOKOL ZA ICX SUSTAV DENTALNIH IMPLANTATA“ - 2015. položio tečaj BRUŠENJE U FIKSNOPROTETSKOJ TERAPIJI 3,2,1, kreni - 2015. položio tečaj OTISCI I MEĐUČELJUSNI REGISTRATI U FIKSNOPROTETSKOJ TERAPIJI 3,2,1, kreni

Pregled i konzultacije su besplatne